Regler gæstemedlemsskab

 

Regler for Gæstemedlemskab. bilag1. 24-03-2018.

§1.

Gæstemedlemskab er for modelpiloter, som umiddelbart ikke har geografisk tilknytning til Lindtorp Modelflyveklub og som derfor må forventes ikke at anvende lokaliteterne i samme omfang som fuldgyldige medlemmer.

§2.

Der må flyves på græsbanen, jetturbinedrevne modelfly må gerne flyve fra asfaltbanen. For ikke jetturbinedrevne modelfly, må der kun flyves fra asfaltbanen når der ikke er anden aktivitet på den. Der skal straks flyttes over på græsbanen hvis der kommer anden aktivitet på asfaltbanen. Asfaltbanen med tilhørende område er forbeholdt faldskærmsklubben, jetturbinedrevne modelfly, paraglidere samt øvrige full size fly.

§3.

Kontingent for gæstemedlemskab er kr. 250,- pr. år.

§4.

Lindtorp modelflyveklubs vedtægter og sikkerheds regler skal til enhver tid overholdes, dog med undtagelse, se §5.

§5.

Gæstemedlemmer må møde op og stille forslag til generalforsamlingen på lige vilkår med fuldgyldige medlemmer, dog opnår man som gæstemedlem ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

§6.

Lindtorp Modelflyveklub’s lokaliteter må anvendes. Dvs. Lindtorp Modelflyveklubs klubhus, og græs flyvefeltet. Asfaltbane i henhold til §2. Specielt vedr. asfaltbanen må der ikke parkeres biler indenfor sikkerhedszonen. Biler og piloter skal have standplads øst for den nord / syd gående rullebane og syd for sikkerhedszonen.

§7. 

Camping, undtaget ved tilladte ugestævner, skal foregå på grus parkeringspladsen. Der må ikke camperes på græsområdet eller asfaltbanen med tilhørende asfaltvendeplads / parkering for full size fly. Strømudtag forefindes ved Modelflyveklubhuset. Strømudtag ved eller i faldskærmshuset / centerbygning må ikke anvendes. En overnatning koster kr. 35,- og skal betales før afrejse til Lindtorp Modelflyveklub, på Mobilepay på +45 37189

§8.

Da frekvensklemmerne hører til ved græsbanen, henstilles det til alle der flyver på asfaltbanen, at klemmerne sættes tilbage til frekvensstanderen efter flyvning.

§9.

Bestyrelsen i Lindtorp Modelflyveklub kan til en hver tid ophæve og ændre alle paragraffer i Bilag 1.